Köpvillkor


 1. Om Big Lashes Sthlm
 • Företaget har sitt säte i Stockholm. Företagets postadress är Bällstavägen 48 ,168 72 Bromma.
 • Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till biglashessthlm@gmail.com med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.
 1. Beställning
 • När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
 • Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till biglashessthlm@gmail.com.
 1. Leverans
 • Våra normala leveranstider är 1-3 dagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.
 • Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: biglashessthlm@gmail.com.
 1. Priser
 • Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.
 • Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.
 1. Ångerrätt
 • Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund 14 dagars ångerrätt enligt distanslagen som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt. 

  5.1 Vid nyttjande av din ångerrätt:
 • Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss biglashessthlm@gmail.com. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
 • Du bör omedelbart och senast inom 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
 • Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.
 • Produkterna ska vara oanvänd och oskadad för att returen ska gälla.

  5.2 Ångerrätten gäller inte vid:
 • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.

  För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.
 1. Reklamation och klagomål
 • Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
 • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
 • Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts. 

  6.1 Hur går du tillväga vid reklamation?
 • Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till biglashessthlm@gmail.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.
 • Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.
 1. Ansvarsbegränsning
 • Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.
 • Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
 • Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.
 1. Produktinformation
 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.
 1. Information om Cookies
 • Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.
 1. Personuppgifter
 • Genom att handla hos Big Lashes Sthlm accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.
 • Big Lashes Sthlm är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.
 • Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.
 • 10.1 Vad är en personuppgift?
  En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
 • 10.2 Vilka uppgifter lagrar vi?
  För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
 • Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.
 • 10.3 Rättslig grund
  I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
  Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.
 • 10.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
  10.4.1 Betalleverantör
 • Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. 
  De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna.
 • 10.4.2 Fraktbolag
  För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. Vi står inte för Postens slarv.
  De fraktbolag vi samarbetar med är: Postnord.
 • 10.4.3 Nyhetsbrev
  Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.
  Vi använder för utskick av nyhetsbrev.
 • 10.5 Rätten till tillgång
  Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
 • 10.6 Rätt till rättelse 
  Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.
 • 10.7 Rätten att bli glömd
  Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).
 • 10.8 Ansvarig för dataskydd
  Big Lashes Sthlm är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.
 • 10.9 Så skyddar vi dina personuppgifter
  Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. 
  Vi använder en svensk plattform, Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte i Helsingborg.
 1. Ändringar till de Allmänna Villkoren
 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.
 1. Tvist och lagval
 • I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
 • Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.English 

About Big Lashes Sthlm


The company is based in Stockholm, Sweden. The company's postal address is Bällstavägen 48, 168 72 Bromma.
If you wish to get in touch with us, send an email to biglashessthlm@gmail.com with your case and your contact information and we will get back to you shortly.


How to order
When you have completed your order, an order confirmation will be sent to your e-mail address. In the confirmation you will find all information about products, price, billing and delivery address.
If there is any error in the order confirmation, you must contact us immediately via e-mail to biglashessthlm@gmail.com.
Delivery
Our normal delivery times are 1-3 days within Sweden. NOTE! Orders placed on weekends are sent no earlier than the following Monday.

Worldwide shipping in Euoropa 4-11 days

Rest of the world 7-22 days
Should delays in delivery occur (without us notifying you of a longer delivery time), please contact us at e-mail address: biglashessthlm@gmail.com.
Prices
All prices in the store are stated in SEK and all prices include 25% VAT.
We reserve the right to change prices caused by price changes from suppliers, printing errors in the price list and inaccuracies in prices due to incorrect information and we reserve the right to adjust the price. 

Right of withdrawal
When buying goods on the website, you as a customer have a 14-day right of withdrawal according to the Distance Act that applies from the time you have received an item that you have ordered.

5.1 When exercising your right of withdrawal:
You must announce that you regret it. The message should be sent to us biglashessthlm@gmail.com. In your message, your name, address, e-mail address, order number and which goods the return applies to must be clearly stated.
You should return the products to us immediately and no later than 14 days after the withdrawal notice.
You are responsible for return shipping, delivery and condition of the products upon return, the products should therefore be sent well packaged and in original packaging.
The products must be unused and undamaged for the return to apply.

5.2 The right of withdrawal does not apply to:
Products that have been sealed (sealed) due to health or hygiene reasons and where the seal (sealing) has been broken by you.

For more on the statutory right of withdrawal, see here.
Complaints and complaints
We inspect all products before they are sent to you. Should the product still be damaged or incorrectly dispatched when it arrives, we undertake in accordance with current consumer protection legislation to rectify the defect free of charge.
You must always contact us for an approval before returning a defective item.
The complaint must be sent immediately after the defect has been discovered.

6.1 How do you proceed with a complaint?
Any errors and defects must always be reported to biglashessthlm@gmail.com where you enter your name, address, e-mail address, order number and a description of the error.
If we are unable to rectify the error or deliver a similar product, we will reimburse you for the defective product in accordance with applicable consumer protection legislation. We are responsible for return shipping for approved complaints.
We reserve the right to refuse a complaint if it turns out that the product is not defective in accordance with current consumer protection legislation. In the case of complaints, we follow guidelines from the General Complaints Board, see arn.se.


Limitation of liability
We take no responsibility for indirect damages that may occur due to the product.
We do not accept responsibility for delays / errors due to circumstances beyond the company's control (Force Majeure). These circumstances can be, for example, a labor dispute, a fire, a war, a government decision, reduced or no delivery from a supplier.
Furthermore, no responsibility is taken for any changes to products / product properties that have been changed by the respective supplier and other factors beyond our control.


Product information
We reserve the right to make printing errors on this website as well as the final sale of products. We do not guarantee that the images reflect the exact appearance of the products as a certain color difference may occur depending on the screen, photo quality and resolution. We always try our best to expose the products as accurately as possible.
Information about Cookies
According to the Electronic Information Act, visitors to a website must, for privacy purposes, be informed that cookies are used. The information in the cookie can be used to follow a user's browsing. Cookie is a small text file that the website you visit requests to be saved on your computer to provide access to various functions. You can set your browser to automatically refuse cookies. More information can be found on the Swedish Post and Telecom Agency's website.

Personal information
By shopping at Big Lashes Sthlm, you accept our data protection policy and our processing of your personal data. We protect your privacy and do not collect more information than necessary to process your order. We never sell or pass on your information to third parties without legal basis.
Big Lashes Sthlm is responsible for the processing of personal data that you have provided to us as a customer. Your personal information is processed by us to be able to handle your order and in those times when you have requested newsletters or promotional offers - to be able to adapt the marketing to your individual needs.
The information below is a summary of how we store and process your data in accordance with the Data Protection Regulation (GDPR).


10.1 What is personal information?
A personal data is all information that can be directly or indirectly attributed to a natural person.


10.2 What information do we store?
To be able to handle your order and answer questions related to your order (customer service), we store your first and last name, address, telephone number, e-mail address, IP address and purchase history.
Your information is stored as long as we have a legal basis to process your information, for example to fulfill the agreement between us or to comply with a legal obligation under, for example, the Accounting Act.


10.3 Legal basis
In connection with a purchase, your personal data is processed to complete the agreement with you.
Marketing, promotions and similar mailings take place with your consent.


10.4 What information is shared and for what purpose?

10.4.1 Payment provider
When making a purchase, information is shared with our payment provider. What is stored is first name, last name, address, e-mail address and telephone number. If you choose to pay by invoice, the social security number of the payment provider is also saved. The information is saved in order to complete the purchase and to protect the parties against fraud.
The payment providers (payment services) that we use are: Klarna.
10.4.2 Shipping company
In order to deliver your orders and complete our agreement, we must share specific information with the shipping company. What is shared with the shipping company is first name, last name and address information for delivery. E-mail address and / or mobile number may also be shared with the shipping company for notification. We do not stand for Posten's negligence.
The shipping companies we work with are: Postnord.

10.4.3 Newsletter
If you have chosen to subscribe to our newsletter, your first name, last name and e-mail address will be shared with our newsletter provider. This is to be able to keep you updated with information and offers for marketing purposes.
We use for sending out newsletters.

10.5 The right of access
You have the right to receive extracts from all information available about you with us. Excerpts are delivered electronically in a readable format.

10.6 Right to rectification
You have the right to ask us to update incorrect information or supplement information that is incomplete.
10.7 The right to be forgotten
You can request that the information concerning you be deleted at any time. There are few exceptions to the right to deletion, such as if it is to be retained because we must fulfill a legal obligation (for example, according to the Accounting Act).

10.8 Responsible for data protection
Big Lashes Sthlm is responsible for the storage and processing of personal data in the online store and ensures that the rules are followed.

10.9 How we protect your personal data
We use industry standards such as SSL / TLS and one-way hash algorithms to store, process and communicate sensitive information such as personal data and passwords in a secure way.
We use a Swedish platform, Quickbutik, which is operated by Quickbutik AB based in Helsingborg.

Amendments to the General Terms and Conditions
We reserve the right to make changes to the terms at any time. Changes to the terms will be published online on the website. The changed terms are considered accepted in connection with orders or visits to the website.
Dispute and choice of law
In the event that a dispute cannot be resolved in agreement with the company's customer service and the customer, you as a customer can turn to the General Complaints Board, see arn.se. For residents of an EU country other than Sweden, complaints can be submitted online via the European Commission's dispute resolution platform, see http://ec.europa.eu/consumers/odr
In the event of a dispute, we follow decisions from ARN or the corresponding dispute resolution body.
Disputes concerning the interpretation or application of these general terms and conditions shall be interpreted in accordance with Swedish law and law.